Privacybeleid

Laatst bijgewerkt op 08-12-2022
Ingangsdatum 08-dec-2022

 

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Flatimation, Wormerveer Wilgenkade 35, Noord-Holland 1521EV, Nederland (de), e-mail: info@flatimation.com, telefoon: +31683838117 over het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie die wij verzamelen wanneer u onze website ( https://dewebsitewinkel.nl ) gebruikt. (de “Dienst”). Door de Dienst te bezoeken of te gebruiken stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Indien u hiermee niet instemt, verzoeken wij u de Dienst niet te bezoeken of te gebruiken.

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen en zullen het herziene Privacybeleid op de Dienst plaatsen. Het herziene beleid zal 180 dagen na het plaatsen van het herziene beleid in de Dienst van kracht worden en uw voortgezette toegang tot of gebruik van de Dienst na die tijd zal gelden als uw aanvaarding van het herziene Privacybeleid. Wij raden u daarom aan deze pagina regelmatig te bekijken.

 

Informatie die we verzamelen:

Wij zullen de volgende persoonlijke informatie over u verzamelen en verwerken:

 • Naam
 • E-mail
 • Mobiel
 • Geboortedatum
 • Adres
 • Info betaling

Hoe wij uw informatie verzamelen:

Wij verzamelen/ontvangen informatie over u op de volgende manier:

 • Wanneer een gebruiker het registratieformulier invult of anderszins persoonlijke informatie verstrekt
 • Interageert met de website
 • Van openbare bronnen

Hoe wij uw informatie gebruiken:

Wij gebruiken de informatie die wij over u verzamelen voor de volgende doeleinden:

 • Marketing/ Promotie
 • Gebruikersaccount aanmaken
 • Verzamelen van feedback van klanten
 • Verwerking betaling
 • Ondersteuning
 • Administratieve info
 • Gerichte reclame
 • Beheer klantorder
 • Gebruikersaccount beheren

Als wij uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen wij u om toestemming vragen en zullen wij uw gegevens alleen gebruiken na ontvangst van uw toestemming en dan alleen voor het doel of de doelen waarvoor wij toestemming geven, tenzij wij wettelijk verplicht zijn anders te handelen.

Hoe wij uw informatie delen:

Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden doorgeven zonder uw toestemming te vragen, behalve in beperkte omstandigheden zoals hieronder beschreven:

 • Advertentie service
 • Analytics
 • Gegevensverzameling en -verwerking

Wij eisen dat deze derden de persoonsgegevens die wij aan hen doorgeven alleen gebruiken voor het doel waarvoor ze zijn doorgegeven en ze niet langer bewaren dan nodig is om dat doel te bereiken.

Wij kunnen uw persoonsgegevens ook bekendmaken voor het volgende: (1) om te voldoen aan de toepasselijke wet, regelgeving, gerechtelijk bevel of andere juridische procedures; (2) om uw overeenkomsten met ons af te dwingen, inclusief dit Privacybeleid; of (3) om te reageren op claims dat uw gebruik van de Dienst de rechten van derden schendt. Indien de Dienst of ons bedrijf wordt gefuseerd of overgenomen door een ander bedrijf, zal uw informatie een van de activa zijn die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Bewaring van uw informatie:

Wij bewaren uw persoonlijke informatie bij ons gedurende 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikers hun account hebben beëindigd of zolang als wij deze nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor de informatie is verzameld, zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Het is mogelijk dat wij bepaalde informatie langer moeten bewaren, zoals voor het bijhouden van gegevens/rapportage in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals de handhaving van wettelijke rechten, fraudepreventie, enz. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, die u niet (direct of indirect) kunnen identificeren, kunnen voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

Uw rechten:

Afhankelijk van de wet die van toepassing is, kunt u recht hebben op toegang tot en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of een kopie van uw persoonsgegevens ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens beperken of er bezwaar tegen maken, ons vragen uw persoonsgegevens te delen (over te dragen) aan een andere entiteit, de toestemming die u ons hebt gegeven voor de verwerking van uw gegevens in te trekken, een recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke instantie en andere rechten die volgens de toepasselijke wetgeving relevant kunnen zijn. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op info@flatimation.com. Wij zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.
U kunt zich afmelden voor directe marketingcommunicatie of de profilering die wij uitvoeren voor marketingdoeleinden door ons te schrijven op info@flatimation.com.

Als u ons niet toestaat de vereiste persoonlijke informatie te verzamelen of te verwerken of als u de toestemming om deze voor de vereiste doeleinden te verwerken intrekt, hebt u mogelijk geen toegang tot of gebruik van de diensten waarvoor uw informatie werd gevraagd.

Cookies Etc.

Voor meer informatie over hoe wij deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze traceringstechnologieën, verwijzen wij naar ons Cookiebeleid.

Veiligheid:

De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en wij zullen redelijke veiligheidsmaatregelen treffen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder ons beheer te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen wij echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen wij de veiligheid van informatie die u aan ons doorgeeft niet verzekeren of garanderen en doet u dit op eigen risico.

Grievance / Data Protection Officer:

Als u vragen of zorgen heeft over de verwerking van uw gegevens die bij ons beschikbaar zijn, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris in Wormerveer, Wilgenkade 35, e-mail: info@flatimation.com. Wij zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Privacybeleid gegenereerd met CookieYes.